غار غار - سه شنبه ششم آبان 1393
سیاست شاد زیستن (5) - دوشنبه پنجم آبان 1393
گزارش صعود به قله ساکا - شنبه سوم آبان 1393
عرض تسلیت - شنبه سوم آبان 1393
سیاست شاد زیستن (4) - پنجشنبه یکم آبان 1393
هیچ چیز را به خودتان نگیرید!! - چهارشنبه سی ام مهر 1393
یادها و خاطره ها، قسمت اول ، سفره های کوهی - سه شنبه بیست و نهم مهر 1393
سیاست شاد زیستن (3) - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
گزارش سفر به غار بورنیک - شنبه بیست و ششم مهر 1393
غار بورنیک - سه شنبه بیست و دوم مهر 1393
سیاست شاد زیستن (2) - یکشنبه بیستم مهر 1393
تیغه های دارآباد - شنبه نوزدهم مهر 1393
قدرت کلام (3) - پنجشنبه هفدهم مهر 1393
سیاست شاد زیستن (1) - سه شنبه پانزدهم مهر 1393
همنورد - سه شنبه پانزدهم مهر 1393
امیر قدم شاهی - سه شنبه پانزدهم مهر 1393
قدرت کلام (2) - یکشنبه سیزدهم مهر 1393
ما ، كوه ، آب - شنبه دوازدهم مهر 1393
قدرت کلام (1) - پنجشنبه دهم مهر 1393
خودت باش، نه نخود هر آش - سه شنبه هشتم مهر 1393
سخن روز (2) - سه شنبه هشتم مهر 1393
نظر خواهی - دوشنبه هفتم مهر 1393
بخونیم - یکشنبه ششم مهر 1393
امروز قصد دارم (3) - شنبه پنجم مهر 1393
برنامه آزاد - چهارشنبه دوم مهر 1393
عملکرد همه ی ما در شش ماه اول سال 1393 - سه شنبه یکم مهر 1393
آخرین روز - دوشنبه سی و یکم شهریور 1393
امروز قصد دارم (2) - یکشنبه سی ام شهریور 1393
گزارش صعود به قله شاه نشین - شنبه بیست و نهم شهریور 1393
پریسا - جمعه بیست و هشتم شهریور 1393
شاه نشین - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
سخن روز (1) - سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393
سیاوش - دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393
امروز قصد دارم (1) - شنبه بیست و دوم شهریور 1393
تکیه گاه من - چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393
خاطرات شیرین - سه شنبه هجدهم شهریور 1393
از دل کوه تا دل تو - دوشنبه هفدهم شهریور 1393
آیندگان همه ی ما - دوشنبه هفدهم شهریور 1393
امام رضا - یکشنبه شانزدهم شهریور 1393
ذهن زیبا - شنبه پانزدهم شهریور 1393
کوه، ترانه عاشقانه - سه شنبه یازدهم شهریور 1393
محنت دیگران ! - دوشنبه دهم شهریور 1393
در مسیر شکوفایی - یکشنبه نهم شهریور 1393
برنامه گلگشت ! - چهارشنبه پنجم شهریور 1393
گزارش یک صعود (2) - یکشنبه دوم شهریور 1393
گزارش یک صعود - شنبه یکم شهریور 1393
روز فرهاد - شنبه یکم شهریور 1393
برنامه علم کوه - یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393
از خود گذشتن - شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
پیش گزارش برنامه صعود به قله مهرچال - دوشنبه بیستم مرداد 1393